Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

alone-again
alone-again
Reposted fromheima heima viamyshirt myshirt
alone-again
8879 405e 390
Reposted frommonikawolna monikawolna viamyshirt myshirt

March 29 2019

alone-again
Jedyną prawdziwą porażką jest nie spróbować.
— alone-again.soup.io
Reposted byGrandestorock-sex-lovehwaiting
alone-again
8968 3a04 390
Reposted byrock-sex-love rock-sex-love
alone-again
2266 6669 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
alone-again
7823 dd2b 390
alone-again
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viadotkliwie dotkliwie
alone-again
alone-again
8415 7610 390
alone-again
alone-again
4088 913e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viathenewyork thenewyork
alone-again
Spring-in-NYC
Reposted fromthenewyork thenewyork
alone-again
Mała, doszłaś na skraj ludzkości. Patrzę na Ciebie. Stoisz zupełnie bezradna, ale jak zawsze pełna odwagi. Wiesz, to w Tobie podziwiam najbardziej. Odwagę - ukrytą pośród delikatności. Nie tę odwagę, kiedy masz się zmierzyć z równym sobie czy słabszym przeciwnikiem. To potrafi każdy. Każdy umie walczyć, kiedy wie, że wygra. Podziwiam w Tobie tę odwagę, która płynie prosto z Twojego lwiego serca.Tego nieustraszonego. Pełnego wiary w świat. Tego, które ma w sobie siłę, żeby przeciwstawić się niesprawiedliwości i stanąć obronie słabszych. Wrażliwość jest Twoją siłą. Nigdy o tym nie zapominaj. I wiesz, rozpiera mnie duma kiedy tak na Ciebie patrzę. Nawet wtedy, kiedy myślisz, że jesteś zupełnie do niczego, a ja po cichu ocieram Twoje kryształowe łzy. Ty tego może nie wiesz. Może nie zawsze to czujesz, ale ja jestem. Kiedy jesteś smutna i szczęśliwa. Pełna pasji i pełna zwątpienia. Kiedy jesteś na szczycie i kiedy stoisz nad urwiskiem. (...) Popatrz w niebo. Masz je w tęczówkach. I zrozum. Musiałaś dojść do tego momentu. Nic nie dziej się przypadkiem. Nie możesz teraz ani skoczyć ani zawrócić. Musisz znaleźć inną drogę. A znajdziesz na pewno. Pamiętaj tylko o jednym. Nie pytaj innych jak dotrzeć do celu. Najpiękniejszym drogowskazem jest Twoje serce.
— Aleksandra Steć

February 26 2019

alone-again
1396 8962 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
alone-again
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik
alone-again
alone-again
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine
alone-again
alone-again
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl