Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2019

alone-again
alone-again

February 05 2019

alone-again
4243 652e 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacontigo contigo
alone-again
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viacontigo contigo
alone-again
7933 1953 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacontigo contigo
alone-again
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacontigo contigo
alone-again
Nigdy się nie poddawałaś (...). Nie zaczynaj teraz. Walcz, bo nie ma takiej rzeczy, której nie mogłabyś zrobić.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacontigo contigo
alone-again
8231 7a1b 390
Reposted frommoai moai viacatherineee catherineee
alone-again
Reposted frombluuu bluuu viacatherineee catherineee

December 05 2018

alone-again
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viadotkliwie dotkliwie
alone-again
2663 d299 390

October 26 2018

alone-again
3627 4aab 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
alone-again
alone-again
Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacontigo contigo
alone-again
alone-again
alone-again
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacontigo contigo
alone-again
alone-again
alone-again
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl