Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

alone-again
4243 652e 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacontigo contigo
alone-again
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viacontigo contigo
alone-again
7933 1953 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacontigo contigo
alone-again
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacontigo contigo
alone-again
Nigdy się nie poddawałaś (...). Nie zaczynaj teraz. Walcz, bo nie ma takiej rzeczy, której nie mogłabyś zrobić.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacontigo contigo
alone-again
8231 7a1b 390
Reposted frommoai moai viacatherineee catherineee
alone-again
Reposted frombluuu bluuu viacatherineee catherineee
alone-again
4243 652e 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacontigo contigo
alone-again
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viacontigo contigo
alone-again
7933 1953 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacontigo contigo
alone-again
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacontigo contigo
alone-again
Nigdy się nie poddawałaś (...). Nie zaczynaj teraz. Walcz, bo nie ma takiej rzeczy, której nie mogłabyś zrobić.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacontigo contigo
alone-again
8231 7a1b 390
Reposted frommoai moai viacatherineee catherineee
alone-again
4243 652e 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacontigo contigo
alone-again
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viacontigo contigo
alone-again
7933 1953 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacontigo contigo
alone-again
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacontigo contigo
alone-again
Nigdy się nie poddawałaś (...). Nie zaczynaj teraz. Walcz, bo nie ma takiej rzeczy, której nie mogłabyś zrobić.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacontigo contigo
alone-again
7933 1953 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacontigo contigo
alone-again
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacontigo contigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl