Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

alone-again
alone-again
8233 cc2f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerqq werqq
alone-again
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— znalezione
Reposted fromthesmajl thesmajl viausmiechprosze usmiechprosze
alone-again
1577 2cd8 390
alone-again

September 15 2017

alone-again
9964 6002 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafitspro fitspro
alone-again
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
alone-again
2039 7850 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafitspro fitspro
alone-again
alone-again
alone-again
Bo wierzę, że czasami musi nas spotkać dużo zła, żeby mogło nas spotkać dużo dobra. Grunt to umieć przetrwać to pierwsze i – choćby cholernie bolało – zaczekać, aż przyjdzie to drugie.

July 05 2015

alone-again
4684 64d1 390
alone-again
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viasouul souul
alone-again
alone-again
alone-again
5801 7871 390
Reposted fromaamu aamu viasouul souul
alone-again

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viabomdia bomdia

June 24 2015

alone-again
6295 6a7e 390
Reposted fromlittlefool littlefool viawerqq werqq
alone-again
2261 edb2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerqq werqq
alone-again
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson: "Droga królów"
Reposted frompensieve pensieve viamadeliine madeliine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl