Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

alone-again
4684 64d1 390
alone-again
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viasouul souul
alone-again
alone-again
alone-again
5801 7871 390
Reposted fromaamu aamu viasouul souul
alone-again

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viabomdia bomdia

June 24 2015

alone-again
6295 6a7e 390
Reposted fromlittlefool littlefool viawerqq werqq
alone-again
2261 edb2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerqq werqq
alone-again
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson: "Droga królów"
Reposted frompensieve pensieve viamadeliine madeliine
2728 5d91 390
Reposted fromladies ladies viarock-sex-love rock-sex-love
alone-again
3420 cc51 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alone-again
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alone-again
6780 6028 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
alone-again
9479 fd08 390
Reposted fromfoods foods viaskrzacik skrzacik
alone-again
2743 368a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagicautumn magicautumn
alone-again
Wiedział, że jedynie czas może uleczyć te rany. Chociaż nigdy nie znikną, zmienią się w blizny, i to było w porządku, ponieważ blizny czynią ludzi silniejszymi.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alone-again

June 10 2015

alone-again

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
alone-again
9223 1762 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadusz dusz
2497 6ccc 390
Reposted fromtwice twice viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl