Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

alone-again
Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli Ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć. Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha.
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted bygobla gobla
alone-again
3113 a4d1 390
alone-again
Reposted fromFlau Flau viaskrzacik skrzacik
alone-again
Ten osiągnął sukces, kto pracował dobrze, śmiał się często i kochał bardzo.
— Elbert Green Hubbard
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacontigo contigo
3905 08c1 390

splashofocean:

Catch waves not feelings.

Reposted fromSkydelan Skydelan viaskrzacik skrzacik
alone-again
3044 cc6d 390
alone-again
alone-again
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaskrzacik skrzacik

May 01 2018

3968 85d0 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaskrzacik skrzacik
alone-again
alone-again
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaskrzacik skrzacik
alone-again
7443 a25d 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaxoxoxD xoxoxD
alone-again
1999 b8fe 390
alone-again
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via100suns 100suns

April 19 2018

alone-again
1282 5119 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerqq werqq
alone-again
8384 644d 390
alone-again
0847 f3e6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
alone-again
0855 7e49 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
alone-again

Cza­sem war­to zacząć wszys­tko od no­wa. Przewrócić swój świat do góry no­gami, za­ryzy­kować, za­wal­czyć, pos­twić wszys­tko na jedną kartę. Życie to gra, można ją wygrać.

Reposted fromswojszlak swojszlak viacontigo contigo
alone-again
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl